KVV- ja IV-valvonta

KVV- ja IV-valvojaksi LVI-MiHa

Kiinteistössä tehtävät luvanvaraiset vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt edellyttävät nimettyä erityistyöjohtajaa – KVV- ja IV-valvojaa.

KVV- ja IV-valvoja vastaa ja valvoo, että kohteen työt vesi-, viemäri- ja IV-tekniikan osalta ovat turvallisia, terveellisiä, käyttökelpoisia ja viranomaismääräysten mukaisesti toteutettuja.

LVI-MiHalta saat rakennushankkeeseesi KVV- ja IV valvonnan, joka vastaa rakennushankkeen aikana, että asennukset ja työ tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. KVV- ja IV-valvoja pitää myös yhteyttä rakennusviranomaisiin.

Rakennushankkeen aikana vierailemme työmaalla tarpeen mukaan, osallistumme hankkeen aloituskokoukseen, sekä käyttöönotto- ja lopputarkastuksiin.

Pidämme huolta tarvittavista tarkastusasiakirjoista ja toimitamme ne rakennusviranomaisille.